Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 • Studiecoach Westland verplicht zich tot het zo goed mogelijk geven van huiswerkbegeleiding.
 • De ouders (verzorgers) en kinderen verplichten zich tot het zo goed mogelijk nakomen van de afspraken hieromtrent. In het intakegesprek zijn deze afspraken gemaakt.
 • Studiecoach Westland zal regelmatig contact houden met de ouders (via telefoon of e-mail) over de vorderingen van hun kind.
 • Studiecoach Westland kan noch de leerling noch zijn/haar goederen verzekeren tijdens, voor en na de huiswerkbegeleiding. Studiecoach Westland kan dus niet aansprakelijk hiervoor gesteld worden.
 • De ouders (verzorgers) verplichten zich tot het nakomen van de betalingsverplichting. De begeleiding wordt vooraf betaald en wel vóór de 5e van de lopende maand. De groepsbegeleiding factureert per periode en de privé-begeleiding per maand. Bij de privé-begeleiding kunnen in de volgende maand correcties worden aangebracht. Een enkele keer wordt de privé-begeleiding achteraf gefactureerd. Dan graag binnen 7 dagen betalen.
 • De groepsbegeleiding wordt per periode aangegaan. De opzegtermijn is één maand voor het einde van die periode. De periodes lopen van september tot en met januari en van februari tot en met juni. In zwaarwegende en/of speciale gevallen en na overleg met de begeleider kan hiervan worden afgeweken.
 • De privé-begeleiding wordt ook per periode aangegaan. Hierbij is de opzegtermijn één maand voor beëindiging van de afgesproken periode. Mocht de privébegeleiding achteraf gefactureerd worden dan geldt ook dat afgezegde begeleiding gewoon doorberekend wordt. Bij tijdige afzegging kan de begeleider in overleg de begeleiding inhalen. Als de begeleider afzegt wordt de begeleiding vanzelfsprekend ingehaald of verrekend.
 • Het bedrag van de groepsbegeleiding is gebaseerd op 36 lesweken. Alle vakanties en vrije dagen zijn niet meegerekend. Dit bedrag is over 10 maanden verdeeld.
 • De groepsbegeleiding is berekend voor een gemiddelde van 1,5 à 2 uur begeleiding per keer. De openingstijden zijn ruimer omdat er rekening wordt gehouden met verschillende lesroosters.
 • Voor gesprekken die buiten het regelmatige contact (zoals hierboven genoemd) vallen of die voor de leerling met derden moet worden aangegaan (school, ambulant begeleider e.d.) zal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.
 • Absentie van de leerling geeft niet automatisch recht op inhalen en/of restitutie van het maandbedrag. Wij doen ons uiterste best om de gemiste begeleiding in te halen.
 • De ouder/verzorger is aansprakelijk voor door de leerling toegebrachte schade aan huisvesting, apparatuur en/of materialen.
 • Studiecoach Westland behoudt zich het recht voor om leerlingen voor kortere of langere tijd te weigeren of deze overeenkomst te ontbinden wanneer een leerling zich bij herhaling niet houdt aan de door docenten en/of begeleiders verstrekte richtlijnen of aanwijzingen.
 • Mobiele telefoons worden zoveel mogelijk uitgeschakeld in de tas bewaard tijdens de huiswerkbegeleiding, muziek kan op een aparte muziekdrager geluisterd worden.
 • Op de eerste rekening treft u een startbedrag aan. Hiermee koopt u een A4 schrift met harde kaft van Correctbooks. Studiecoach Westland is sinds augustus 2017 papierloos. In dit schrift staan een planning, een dagoverzicht, twee vellen gelinieerd, twee vellen met blokjes en één blanco vel voor ‘kladpapier’.

 

De website van Studiecoach Westland maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.