Selecteer een pagina

Elke mbo-student heeft volgens de wet recht op een minimaal aantal lesuren. Elke onderwijsinstelling moet voldoen aan de urennorm om in aanmerking te komen voor financiële steun van de overheid. Voor voltijdopleidingen bedraagt het aantal lesuren per 850 uur. Bij deeltijdopleidingen is dat 350 uur per jaar. De verplichte onderwijstijd wordt vastgesteld op hele klokuren van 60 minuten. Echter, de onderwijsinstelling mag zelf aangeven hoe lang een les duurt.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Dat is best pittig en daarom is het geen wonder dat veel studenten gebaat zijn bij een studiecoach. De coach van Studiecoach Westland helpt om structuur in je huiswerk en opdrachten te brengen. Als je een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt is ieder steuntje in de rug welkom en verhoogt de kans op doorstroming naar een vervolgopleiding in bijv. het hoger beroepsonderwijs.