Selecteer een pagina

GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST.

Sport blijkt niet alleen gezond voor het lichaam maar ook voor de geest. Wie regelmatig sport, heeft een veel kleinere kans om een psychische stoornis te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

De opbeurende boodschap komt uit een longitudinale studie waarin bijna vijfduizend volwassenen tussen de 18 en de 64 jaar werden gevolgd. Voor dat zogeheten NEMESIS-onderzoek (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) werden ze tussen 1996 en 1999 drie keer uitgebreid geïnterviewd. De studie wijst uit dat mensen die een tot drie keer per week sporten 50 procent minder risico lopen op een psychische stoornis, zoals een depressie, een angststoornis of een fobie. Herstelkans Sporters die recent een psychische stoornis hebben gehad, zijn na drie jaar anderhalf keer vaker hersteld dan mensen die niet sporten. De herstelkans is het grootst bij een angststoornis. Er blijkt geen sprake van een ‘dosisrespons’: almaar meer sporten betekent niet dat de psychische gezondheid navenant beter wordt. Uit de NEMESIS-studie komt naar voren dat 45 procent van de volwassen Nederlanders geen actieve sport beoefent. 32 Procent sport gemiddeld een tot drie uur, 23 procent vier uur of meer per week. De onderzoekers vinden dat de geestelijke gezondheidszorg uit het oogpunt van preventie bewegen zou moeten stimuleren.

(Bron: Volkskrant)