Selecteer een pagina

Team foto september 2013De visie van ’t Z-je studiecoach is, dat iedere leerling/student recht heeft op een zo persoonlijk mogelijke begeleiding die betrekking heeft op een hulpvraag over leren en onderwijs. Hierdoor kan de leerling/student weer vanuit zijn eigen kracht zijn talenten ontwikkelen.

De missie van de ’t Z-je studiecoach is, dat de medewerkers hun uiterste best zullen doen om de cliënt maatwerk te leveren in zijn hulpvraag. ’t Z-je vindt dat een probleem op dit gebied geen reden hoeft te zijn voor uitval op school. Enthousiasme en motivatie staan, naast cognitieve hulp, hoog in in het vaandel. Door de verschillende leermethodes voor de diverse doelgroepen te combineren, werken we aan het beste resultaat.